Hello, I'm Lan, a Warsaw based, freelance graphic designer and illustrator. 
Mostly I've been doing logo design, branding, editorials, prints and all kinds of online graphics. But as a geeky designer and early-adopter I'm always open to new things and challenges.
For the last 5 years I've been working with small commercial brands as well as NGOs and on social projects.​​​​​​​
Cześć, jestem Lan, jestem graficzką i ilustratorką z Warszawy. 
Specjalizuję się w projektowaniu logo, identyfikacji wizualnych, składzie tekstu i przygotowaniu materiałow do druku dtp. Jestem również autorką ilustracji, plakatów i animacji. W mojej pracy śledząc najnowsze trendy jestem zawsze otwarta na nowe wyzwania.
​​​​​​​Przez ostatnie 5 lat współpracowałam przede wszystkim z małymi komercyjnymi firmami, organizacjami pozarządowymi i oddolnymi projektami społecznymi. 
🖊️ Skills
Photoshop • Illustrator • InDesign • After Effects • Lightroom • Photography • HTML • CSS 
🐧 Social work
Equality, women, LGBTQIA+ and other minorities issues are especially close to my heart.
I have collaborated with NGOs like Lambda Warszawa, Manifa Warszawa, Humanity in Action, Aborcyjny Dream Team, Kids Code Fun (design mentor)
🐧 Projekty społeczne
Szczególne bliskie mojemu sercu są kwestie równościowe kobiet, osób LGBTQIA+ i innych mniejszości. Współpracowałam m.in z Lambda Warszawa, Manifa Warszawa, Humanity in Action, Aborcyjny Dream Team, Kids Code Fun (jako mentorka klasy graficznej). 
🏀 All work and no play makes Jack a dull boy
In spare time I'm also engaged in many kinds of social and cultural activities:
•i initated and am organizing and play in an all-women+ inclusive basketball group laski+ grają w kosza and  i co-organized the I owarzyszące wydarzenia (1st Women's+ Amateur Equality Basketball Tournament),
•as a part of feminist informal group Porozumienie Kobiet 8 Marca i co-organize an annual feminist street demonstration Manifa Warszawa for the last 2 years
•I participated in theatre projects as an actress/performerbiorę udział w zaangażowanych projektach teatralnych jako aktorka/performerka (m.in, "Constitution for the Chorus of Poles", w reż. Marta Górnicka, "Vietnam/Warsaw" reż. Aleksandra Jakubczak)
i take pictures as an amateur, often of street protests and gatherings
•i play at the parties as a DJ, part of Poważne Dziewczyny collective and we often support local NGOs and informal groups of activists by participating in their fundraising parties.​​​​​​​
🏀 Co poza tym
Poza grafiką jestem również zaangażowana w różne formy działalnosci społecznej:
•zainicjowałam i współorganizuję oddolną grupę (laski+ grają w kosza) i towarzyszące wydarzenia (I Równościowy Amatorski Turniej Koszykówki Kobiet+),
•współtworzę Manifę Warszawa od 2 lat jako część Porozumienia Kobiet 8 Marca
•biorę udział w zaangażowanych projektach teatralnych jako aktorka/performerka (m.in, "Chór Polaków na Konstytucję", w reż. Marta Górnicka, "Wietnam/Warszawa" reż. Aleksandra Jakubczak)
robię zdjęcia hobbystycznie m.in z demonstracji i zgromadzeń publicznych i nie tylko
•gram na benefitach i wspieram lokalne działania, oddolne grupy i fundacje, jako część kolektywu DJskiego Poważne Dziewczyny
Back to Top